Международен свод на сигналите

За подаване на сигнали служат четиресет флага. На двадесет и шест от тях е дадено значението на определена буква от азбуката. На десет триъгълни флага е дадено цифрово значение. На три триъгълни флага е дадено значението повторителни и на един трапецовиден - значението "виждам ясно" и названието "вимпел-свод".

Най-важните павила при употреба на флаговата сигнализация са следните:

  • Едновременно не се вдига повече от един флагов сигнал (група) с цел да се вижда добре от приемащата станция.
  • Извикването на станция става като едновременно със сигнала на oтделна фалина се вдигат позивните на станцията. Ако не са вдигнати позивни, това означава, че сигналът е адресиран до всички, които са в пределите на видимост на сигнала.
  • Повиканата станция е длъжна да вдигне вимпел-свода до половината и веднага след разчитане на сигнала да го вдигне до горе. Вимпел-свода се спуска до половината след спускането на сигнала и се вдига отново след разчитане на следващия.
  • Завършване на сигналопроизводството се обявява с вдигане на вимпел-свода отделно.

Повторителните флагове се използват за заместване на флагове от свода, когато на кораба има само един комплект. Първи повторителен повтаря най-горния флаг, втори повторителен - втория, а трети повторителен - третия флаг отгоре надолу. Нито един от повторителните сигнали не може да бъде употребяван повече от един път в едно и също съчетание.

 


Еднофлагови сигнали

Флаг Име Звуков сигнал Значение
   

Вимпел-свод
Аз виждам

A
Alpha

. -

Имам спуснат водолаз, дръжте се встрани от мене и се движете с малък ход

B
Bravo

-...

Товаря, разтоварвам или имам на борда си опасен товар

C
Charlie

-.-

Да или Значението на предишния сигнал до се чете в утвърдителна форма

D
Delta

-..

Дръжте се встрани от мен, управлявам се трудно

E
Echo

.

Изменям своя курс надясно

F
Foxtrot

..-.

Нямам управление, дръжте връзка с мен

G
Golf

--.

Нужен ми е пилот
Този сигнал, подаван от риболовни кораби в близост до промишлени райони означава Аз обирам мрежи

H
Hotel

....

На борда си имам пилот

I
India

..

Изменям своя курс наляво

J
Julliet

.---

Имам пожар на борда и имам опасен товар, дръжте се встрани

K
Kilo

-.-

Искам да установя връзка с вас

L
Lima

.-..

Спрете незабавно своя кораб

M
Mike

--

Моят кораб е спрян и няма ход относно водата

N
November

-.

Отрицание, Не

O
Oscar

---

Човек зад борда

P
Papa

.---.

в пристанището:
Всички трябва да бъдат на борда, корабът ще отплава
в открито море:
може да се използва от риболовни кораби със значение Моите мрежи са закачени в препатсвие

Q
Quebec

--.-

Корабът ми не е заразен, моля да ми разрешите свободна практика

R

 

 

S
Sierra

...

Машините ми работят на заден ход

T
Tango

-

Извършвам парно тралене, дръжте се встрани

U
Uniform

..-

Вие отивате кам опасност

V
Victor

...-

Нужна ми е помощ

W
Whisky

.--

Нужна ми е медицинска помощ

X
X-ray

-..-

Престанете да извършвате вашите намерения и наблюдавайте моите сигнали

Y
Yankee

-.--

Котвата ми дрейфи

Z
Zulu

--..

Нужен ми е влекач
Предаван от риболовни кораби в промишлена зона значи Аз хвърлям мрежи


Цифрови флагове

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

0

 

Повторителни флагове


Първи повторителен

Втори повторителен

Трети повторителен

По-важни двуфлагови сигнали

AC Напускам своя кораб
BR Имам нужда от хеликоптер
NC Аз търпя бедствие, нужна ми е незабавна помощ
CB Нужна ми е незабавна помощ
CD Нужна ми е помощ
CS Какво е названието или какви са позивните на вашия кораб?
DV Аз дрейфувам
DX Аз потъвам
ED Вашите сигнали за бедствие са разбрани
EF Сигналът SOS/Мейдей е отменен
FA Можете ли вие да ми съобщите моето място
GW Човек зад борда. Моля придприемете мерки за да бъде прибран
IT Имам пожар
JG Аз съм заседнал, намирам се в опасно положение
JL Вие рискувате да заседнете
PD Вашите навигационни светлини не се виждат
PK Аз не мога да се управлявам самостоятелно
PP Дръжте се встрани от мен
QD Движа се напред
QT Движа се назад
QQ Корабът ми не е заразен, моля да ми разрешите свободна практика
QU Спускането на котва забранено
SO Незабавно спрете вашия кораб
UW Желая ви щастливо плаване


Регистрации

ENTRY FORM 2016 (online)
ENTRY FORM 2016 PDF
Regional Specialized Youth Sailing Sport Olympian Reserve School "Regional Yacht Club", Mykolayiv, Ukraine / Mercury/Меркурій
2016-07-31 15:25:25
Яхт Клуб Созопол / Finoor S
2016-08-05 10:38:42
СК.'Черно море бриз'' / Мистрал
2016-08-05 15:31:11
Всички регистрации


Новини

2000-2021 dev.bg-sail.org
website & programing bg-sail.org

time to create 0.1514