КОМБИНИРАНА СИСТЕМА ОТ ПЛАВАЩИ ЗНАЦИ система ИАЛА, регион А

Латерални знаци


Лявя страна
Указател на страните на фарватерите

Дясна страна

Основният
фарватер -
наляво
Обозначаване местата за разделяне на фарватерите

Основният фарватер - надясно

Кардинални знаци


Западен

Северен

 

Опасност

 


Южен

Източен

Знаци за обозначаване на отделни опасности

Знаци за безопасни води

Специални знаци


Поставя се над опасността


Регистрации

ENTRY FORM 2016 (online)
ENTRY FORM 2016 PDF
Regional Specialized Youth Sailing Sport Olympian Reserve School "Regional Yacht Club", Mykolayiv, Ukraine / Mercury/Меркурій
2016-07-31 15:25:25
Яхт Клуб Созопол / Finoor S
2016-08-05 10:38:42
СК.'Черно море бриз'' / Мистрал
2016-08-05 15:31:11
Всички регистрации


Новини

2000-2021 dev.bg-sail.org
website & programing bg-sail.org

time to create 0.1238