Морски възли

Моряшки (беседъчен) възел - Често се налага необходимостта от голямо ухо на края на въжето за временно ползване, тогава се прави беседъчен възел (моряшки възел). При него отворът на ухото остава постоянен, не се затяга.
Негов вариант е двойния моряшки (беседъчен) възел. Възлите се използват за спускане на човек зад борда и изваждането му или повдигането му на мачтата при някаква работа. Употребяват се още и при временно използване на някое въже за швартоване.
Констриктор -Това е един от най силно затягащите се възли. Той е и един от най трудно развързващите се възли. Обикновено се прави еднократно а после се срязва. Показан е и двоен констриктор.
Кръстовиден - съставен е от два полущика, много надежден затягащ се възел, държи безотказно докато силата е приложена и на двата края на въжето.
Осморка - използва се за край на въже което не трябва да преминава през даден отвор. Важно качество - лесно се развързва при нужда.
Рибарски щик - прилага се когато е необходимо въжето да се върже за халка с цел да не се протърква въжето.
Плосък - за свързване на две въжета
Рифов възел - названието му идва от риф щтертите с които се намалява площа на ветрилото и този възел се използва за завързването им.
Шкотов и брамшкотов възел - използват се за връзване на шкотите към ветрилата (въжетата за управление на ветрилата) и за свързване на въжета с еднаква и различна дебелина.


Регистрации

ENTRY FORM 2016 (online)
ENTRY FORM 2016 PDF
Regional Specialized Youth Sailing Sport Olympian Reserve School "Regional Yacht Club", Mykolayiv, Ukraine / Mercury/Меркурій
2016-07-31 15:25:25
Яхт Клуб Созопол / Finoor S
2016-08-05 10:38:42
СК.'Черно море бриз'' / Мистрал
2016-08-05 15:31:11
Всички регистрации


Новини

2000-2021 dev.bg-sail.org
website & programing bg-sail.org

time to create 0.1446